БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Эрх шилжүүлэх тухай

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2014  оны 04 сарын 04 өдөр                                 дугаар А/245                          Улаанбаатар хот

             

              Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны “Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай” 36 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2014 онд санхүүжих Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.
  2. Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрхийг  нийслэлийн Засаг даргаас Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга Д.Пүрэвдаваад шилжүүлэн, холбогдох хууль журамд нийцүүлэн тухайн хорооны иргэдийн оролцоотойгоор зохион байгуулахыг даалгасугай. 
  3. Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /Л.Нарантуяа/, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар    /Ш.Төмөрбаатар/-т тус тус даалгасугай.

   

  НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

  БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                     ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                  Э.БАТ-ҮҮЛ

   

   

   

   

  Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны
  04 дүгээр  сарын 04 -ны өдрийн
  А/245 дугаар  захирамжийн
  хавсралт

   

  НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР

  2014 ОНД САНХҮҮЖИХ БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ

  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА

  ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

  /сая төг/

   

  Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа Төсөвт өртөг 2014 онд санхүүжих Гүйцэтгэгч
  1 Хүүхэд залуучууд, ахмадуудад  зориулсан  амралтын талбайн усан оргилуур, хиймэл хүрхрээ /усан толио, усан хөшиг/ /БЗД, 1-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  2 Хүүхэд залуучууд, ахмадуудад зориулсан амралтын талбайн сүүдрэвч, сандал, хогийн сав, бусад архитектурын байгууламж /БЗД, 1-р хороо/ 2014 18,0 18,0 Иргэдийн бүлэг
  3 Хүүхэд залуучууд, ахмадуудад зориулсан амралтын талбайн явган хүний зам, тоглоомын тоног төхөөрөмжүүд /БЗД, 1-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  4 Хүүхэд залуучууд, ахмадуудад  зориулсан амралтын талбайн гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэлийн ажил  /БЗД, 1-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  5 Хүүхэд залуучууд, ахмадуудад зориулсан амралтын талбайн ландшафт дизайны дагуу мод, бут сөөг, цэцгийн мандал, зүлэгжүүлэх  /БЗД, 1-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  6 Хүүхэд залуучууд, ахмадуудад  зориулсан амралтын талбайн ландшафт дизайны дагуу мод, бут сөөг, цэцгийн мандал, зүлэг тарих болон тэдгээрийн хамгаалалтын хайс хашлага /БЗД, 1-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  7 Хүүхэд залуучууд, ахмадуудад  зориулсан талбайн зар, мэдээлэл түгээх зориулалттай самбар /гэрэлтүүлэгтэй, төмөр хийц бүхий/ /БЗД, 1-р хороо/ 2014 7,0 7,0 Иргэдийн бүлэг
  8 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн усан оргилуур, хиймэл хүрхрээ /усан толио, усан хөшиг/ сүүдрэвч, амралтын сандал, хогийн сав, бусад архитектурын байгууламж   /БЗД, 2-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  9 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн явган хүний зам, тоглоомын тоног төхөөрөмжүүд /БЗД, 2-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  10 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэлийн ажил  /БЗД, 2-р хороо/ 2014 19,0 19,0 Иргэдийн бүлэг
  11 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайд ландшафт дизайны дагуу мод, бут сөөг, цэцгийн мандал, зүлэг тарих болон тэдгээрийн хамгаалалтын хайс хашлага хийх ажил /БЗД, 2-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  12 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн усан оргилуур, хиймэл хүрхрээ /усан толио, усан хөшиг/  /БЗД, 3-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  13 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн сүүдрэвч, амралтын сандал, хогийн сав, бусад архитектурын байгууламж  /БЗД, 3-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  14 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн явган хүний зам, тоглоомын тоног төхөөрөмжүүд /БЗД, 3-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  15 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэлийн ажил  /БЗД, 3-р хороо/ 2014 19,0 19,0 Иргэдийн бүлэг
  16 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн ландшафт дизайны дагуу мод, бут сөөг, цэцгийн мандал, зүлэг тарих  /БЗД, 3-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  17 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайд мод, бут сөөг, цэцгийн мандал, зүлэгний хамгаалалтын хайс хашлага хийх ажил  /БЗД, 3-р хороо/ 2014 18,0 18,0 Иргэдийн бүлэг
  18 Иргэдэд зориулсан талбайд зар, мэдээлэл түгээх зориулалттай самбар байрлуулах /гэрэлтүүлэгтэй, төмөр хийц бүхий/ /БЗД, 3-р хороо/ 2014 7,0 7,0 Иргэдийн бүлэг
  19 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн явган хүний замыг барьж, тоглоомын тоног төхөөрөмжүүд /БЗД, 21-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  20 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэл /БЗД, 21-р хороо/ 2014 17,0 17,0 Иргэдийн бүлэг
  21 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн ландшафт дизайны дагуу мод, бут сөөг тарих  ажил  /БЗД, 21-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  22 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайд  мод, бут сөөгний хамгаалалтын хайс хашлага хийх ажил  /БЗД, 21-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  23 Иргэдэд зориулсан талбайд зар, мэдээлэл түгээх зориулалттай самбар байрлуулах /гэрэлтүүлэгтэй, төмөр хийц бүхий/ /БЗД, 21-р хороо/ 2014 10,0 10,0 Иргэдийн бүлэг
  24 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайд явган хүний замыг барьж, тоглоомын тоног төхөөрөмжүүдийг байрлуулах /БЗД, 27-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  25 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайн гэрэлтүүлэг, гэрлэн чимэглэлийн ажил  /БЗД, 27-р хороо/ 2014 18,0 18,0 Иргэдийн бүлэг
  26 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайд ландшафт дизайны дагуу мод, бут сөөг тарих ажил  /БЗД, 27-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  27 Иргэдэд зориулсан амралтын талбайд мод, бут сөөгний хамгаалалтын хайс хашлага хийх ажил  /БЗД, 27-р хороо/ 2014 20,0 20,0 Иргэдийн бүлэг
  28 Иргэдэд зориулсан талбайд зар, мэдээлэл түгээх зориулалттай самбар байрлуулах /гэрэлтүүлэгтэй, төмөр хийц бүхий/ /БЗД, 27-р хороо/ 2014 7,0 7,0 Иргэдийн бүлэг
    ДҮН   500,0 500,0  

   

   

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

ХАМГИЙН ИХ УНШИГДСАН
Холбоотой линк