БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

тендерийн үр дүн

 • БЗДХААА-16/511

  Баянзүрх дүүргийн Прокурорын байгууллагын албан хэрэгцээнд тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-11-29 Нээлт: 2016-12-06 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/510

  Баянзүрх дүүргийн 20, 21, 23, 28 дугаар хороодын өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын засварын ажил, 11 дүгээр хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хашаа хийх ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-11-17 Нээлт: 2016-11-24 Тендерийг нээсэн
 • ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

  Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь Баянзүрх дүүрэгт 2016 онд 7, 11, 13 дугаар хороодод Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх тохижилтын ажлуудын зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-25 Нээлт: 2016-05-04 Тендерийг нээсэн
 • ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

  Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь Баянзүрх дүүрэгт 2016 онд 8, 10, 17 дугаар хороодод Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлуудын зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-25 Нээлт: 2016-05-04 Тендерийг нээсэн
 • ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

  Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь Баянзүрх дүүрэгт 2016 онд 1, 14, 20, 22 дугаар хороодод Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлуудын зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-25 Нээлт: 2016-05-04 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/506

  Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хорооны Дарь-Эх цогцолборын тохижилтын ажил /Мандал талбайн/

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-21 Нээлт: 2016-04-28 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/507

  Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хорооны Оюутны байр орчмын гэрэлтүүлгийн ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-21 Нээлт: 2016-04-28 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/508

  Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хорооны 75а, 75б байрны дунд гэрэлтүүлгийн ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-21 Нээлт: 2016-04-28 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/115

  Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны Дунд дарь эх, Бэрхийн зам 1001-891 тоот, 4-р хэсгийн 5, 8, 9-р гудамж, 1,08 км явган хүний замын ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-19 Нээлт: 2016-05-19 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/108

  Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны 204, 205 дугаар байрны ар талын гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-19 Нээлт: 2016-05-19 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/109

  Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хорооны 22А, 22Б байрны дундах гэрэлтүүлгийн ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-19 Нээлт: 2016-05-19 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/110

  Баянзүрх дүүргийг 9 дүгээр хороо, 3 дугаар хэсгийн 27, 28, 29, 37, 38, 39-р гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-19 Нээлт: 2016-05-19 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/111

  Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны Цайзаас Саруул тэнгэр-2 хотхоны арын зам дагуух гэрэлтүүлгийн ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-19 Нээлт: 2016-05-19 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/112

  Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хорооны Дарь-Эх цогцолборын үйлчилгээний талбайн ажил /Мандал талбайн/

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-19 Нээлт: 2016-05-19 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/113

  Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хорооны 204 дүгээр байрны ар талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-19 Нээлт: 2016-05-19 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/114

  Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны Алтан-Өлгийн бунхны чанх урд төлөвлөж буй хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-19 Нээлт: 2016-05-19 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/105

  Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо Дарь-Эх цогцолборын том зогсоолын ажил /Мандал талбайн/

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-15 Нээлт: 2016-05-16 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/106

  Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо Дарь-Эх цогцолборын авто замын ажил / жижиг зогсоолоос том зогсоол хүртэлх/

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-15 Нээлт: 2016-05-16 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/107

  Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, 3 дугаар хэсгийн 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 36-р гудамжны гэрэлтүүлэг хийх

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-15 Нээлт: 2016-05-16 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА/16-505

  Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо Дарь-Эх цогцолборын явган замын ажил /Мандал талбай хүртэлх/

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-15 Нээлт: 2016-04-22 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/102

  Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны 3, 4, 5, 6, 7, 8, 51, 52, 53, 54, 55, 56-р байрны дунд гэрэлтүүлэг хийх ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-15 Нээлт: 2016-05-16 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/103

  Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо Хоршоолол, Цахлай, Овоотын гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг хийх ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-15 Нээлт: 2016-05-16 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/104

  Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо 102 дугаар сургуулийн дээврийн засварын ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-15 Нээлт: 2016-05-16 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА/16-504

  Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо Дарь-Эх цогцолборын Үйлчилгээний талбай, том зогсоолын газар шорооны ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-04-15 Нээлт: 2016-04-22 Тендерийг нээсэн
 • БЗДХААА-16/101

  Баянзүрх дүүргийн 53 дугаар сургуулийн барилгын засварын ажил

  Зарлагдсан огноо: 2016-03-21 Нээлт: 2016-04-20 Тендерийг нээсэн
ХАМГИЙН ИХ УНШИГДСАН
Холбоотой линк