БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэл

 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 5 дах хэсэг, 57 дугаар зүйлийн 5 дах хэсэгт заасны дагуу гэрээний үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн, гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн нийт 14 аж ахуйн нэгжийг зөрчил гаргасан өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаатайгаар тендер шалгаруулалтад оролцох эрхийг Сангийн сайдын 2014 оны 07 дугаар сарын 18-ны өдрийн 162 дугаар тушаалаар хязгаарласан юм.

   

   

   

   

  ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХ ЭРХЭЭ ХЯЗГААРЛУУЛСАН ЭТГЭЭДИЙН БҮРТГЭЛД ХАМРУУЛАХ ЭТГЭЭДИЙН НЭРС

           

  Гүйцэтгэгч компаний нэр

  Гаргасан зөрчил

  Зөрчил гаргасан огноо

  Бүртгэлд хамруулах хугацаа дуусгавар болох огноо

  1

  Арвис интернэшнил ХХК

  Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй

  2012.12.25

  2015.12.25

  2

  Амарсанаа ХХК

  Гэрээний үүргээ зөрчсөн

  2013.11.30

  2016.11.30

  3

  Баянхайрханы чоно ХХК

  Мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа алдаа гаргасан

  2012.07.05

  2015.07.05

  4

  Асати монгол ХХК

  Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй

  2011.08.01

  2014.08.01

  5

  Орчлон констракшн ХХК

  Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй

  2012.06.01

  2015.06.01

  6

  Назу ХХК

  Мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа алдаа гаргасан

  2013.04.26

  2016.04.16

  7

  Дөрвөн тэнхлэг ХХК

  Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй

  2012.10.15

  2015.10.15

  8

  Бэрх зараа ХХК

  Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй

  2012.10.01

  2015.10.01

  9

  Нийслэл өргөө ХХК

  Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй

  2013.12.10

  2016.12.10

  10

  Мэдрүүр ХХК

  Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй

  2012.09.15

  2015.09.15

  11

  Клэстон балансир ХХК

  Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй

  2012.10.20

  2015.10.20

  12

  Монгол эксковатор ХХК

  Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй

  2012.10.26

  2015.10.26

  13

  Мишээл-Од ХХК

  Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй

  2012.10.10

  2015.10.10

  14

  Апгрейд ХХК

  Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй

  2013.01.13

  2016.01.13

           
   

  * Сангийн сайдын 2013 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 264 дугаар тушаалаар батлагдсан "Бүртгэл хөтлөх журам"-ын 4.5-д тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийг тухайн зөрчлийг гаргаснаас хойш 3 жилийн хугацаанд Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаанд аливаа нэг хэлбэрээр оролцохыг хориглоно гэж заасан.

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

ХАМГИЙН ИХ УНШИГДСАН
Холбоотой линк