БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Тендерт оролцох эрхээ хасуулсан компаниуд

 • Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь заалтын дагуу тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд хамруулах этгээдүүдийн бүртгэлийг хөтөлж, нийтэд мэдээлж байна. 
  Энэхүү бүртгэлд хамрагдсан хуулийн этгээдүүд нь зөрчил гаргасан өдрөөс хойш 3 жилийн хугацаанд төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхгүй болно.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Гүйцэтгэгч компанийн нэр

  Гаргасан зөрчил

  Зөрчил гаргасан огноо

  Бүртгэлд хамруулах хугацаа дуусгавар болох огноо

  1

  Түрүү гарав ХХК

  Голомт банкны тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2011-04-11

  2014-04-11

  2

  Таван талст оргил ХХК

  Голомт банкны тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2011-04-20

  2014-04-20

  3

  Цамхаг Констракшн ХХК

  Голомт банкны Гүйцэтгэлийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2011-04-26

  2014-04-26

  4

  Цацрах цог ХХК

  Голомт банкны Тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2011-08-11

  2014-08-11

  5

  ЧБББ ХХК

  Голомт банкны Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-02-01

  2015-02-01

  6

  Хөхийн элч ХХК

  Голомт банкны Тендерийн баталгаа, Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-02-08

  2015-02-08

  7

  Дэлгэр констракшн ХХК

  Тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-05-11

  2015-05-11

  8

  Дагшин харгуй ХХК

  Тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-07-10

  2015-07-10

  9

  Медбенефит ХХК

  Тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-03-21

  2015-03-21

  10

  Анар сан ХХК

  Голомт банкны тодорхойлолт

  2012-04-16

  2015-04-16

  11

  Бүтээн байгуулалт ХХК

  Голомт банкны Тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-05-11

  2015-05-11

  12

  Нарантээл ХХК

  Голомт банкны Тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-05-11

  2015-05-11

  13

  Номгон Хайрхан ХХК

  Хас банкны тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-03-30

  2015-03-30

  14

  Бадмаараг-Өргөө ХХК

  Хас банкны Тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-05-11

  2015-05-11

  15

  Сумпакс ХХК

  Хас банкны Тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-05-10

  2015-05-10

  16

  Мөнхтавилга ХХК

  Хас банкны Тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2013-07-23

  2016-07-23

  17

  Шинжиан Коммуникейшн констракшн ХХК

  Хятадын банкны Тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-05-03

  2015-05-03

  18

  Медтех ХХК

  Татвар төлөгчийн талаарх албан тоотыг хуурамчаар ирүүлсэн

  2012-03-25

  2015-03-25

  19

  Киль Туул ХХК

  Хаан банкны Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа хуурамчаар ирүүлсэн

  2012-04-26

  2015-04-26

  20

  Талст-Өргөө ХХК

  Голомт банкны баталгааг хуурамчаар үйлдсэн

  2012-07-30

  2015-07-30

  21

  Фронт гейт ХХК

  Хаан банкны Урьдчилгаа төлбөрийн баталгааг хуурамчаар үйлдсэн

  2013-07-19

  2016-07-19

  22

  Бум констракшн ХХК

  Төрийн банкны урьдчилгаа төлбөрийн  баталгааг хуурамчаар үйлдсэн

  2013-08-07

  2016-08-07

  23

  Хүрэл харш ХХК

  2011, 2012 оны санхүүгийн тайлан хуурамчаар ирүүлсэн

  2013-08-26

  2016-08-26

  24

  Донж хацу ХХК

  Голомт банкны Тендерийн баталгаа, Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа тус тусыг хуурамчаар үйлдсэн

  2012-12-18

  2015-12-28

  25

  Төмөрхүлэг ХХК

  Голомт банкны Урьдчилгаа төлбөррийн баталгааг хуурамчаар үйлдсэн

  2013-03-22

  2016-03-22

  26

  Мон Инж Эм Жи ХХК

  Санхүүгийн тайлан хуурамчаар ирүүлсэн

  2013-06-14

  2016-06-14

  27

  Эрай төгс чоно ХХК

  Худалдаа хөгжлийн банкны тендерийн баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

  2012-05-02

  2015-05-02

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

ХАМГИЙН ИХ УНШИГДСАН
Холбоотой линк