БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

ХУУЛЬ ТОГТООМЖ Батлагдасан огноо Татаж авах
Босго үнэ шинэчлэн батлах тухай 2013.03.02
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2009.07.16
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль 2005.12.01
ХАМГИЙН ИХ УНШИГДСАН
Холбоотой линк