БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

ЖИШИГ БАРИМТ БИЧИГ Батлагдасан огноо Татаж авах
Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг 2012.03.29
Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг (Ажил) 2013.05.31
Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг(Бараа) 2013.05.31
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны жишиг баримт бичиг 2013.02.21
Эм эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг 2012.03.29
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2012.09.28
Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг 2012.03.29
Үнийн санал авах жишиг баримт бичиг (Зөвлөхөөс бус үйлчилгээ) 2009.06.00
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тендерийн жишиг баримт бичиг 2008.10.30
Урьдчилсан сонголт явуулах жишиг баримт бичиг 2007.06.28
Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2007.06.22
Сурах бичиг худалдан авах тендерийн жишиг баримт бичиг 2012.10.31
ХАМГИЙН ИХ УНШИГДСАН
Холбоотой линк