БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ

ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА

Шилэн дансны хуулийн талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

 • Шилэн дансны тухай хууль 2015 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан байгууллагын шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийг албаны даргын тушаалаар байгууллаа. Энэ ажлын хэсэг нь шилэн дансны мэдээллийг албаны цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт цаг тухай бүр түргэн шуурхай нээлттэйгээр мэдээллэн ажиллах юм. 

   

СҮҮЛД НЭМЭГДСЭН ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

 • Эрх зүйн актын төсөл

  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай.

ХАМГИЙН ИХ УНШИГДСАН
Холбоотой линк